Վերադարձ Փոխանակում

 

Վճարված պարենային ապրանքների վերադարձ

 

Սպառողը իրավունք ունի վերադարձնել ոչ պատշաճ ապրանքը, եթե այն չի կարող օգտագործել իր իսկ նշանակության

-պարտադիր պայմանների խախտման դեպքում (ժամկետանց, բրակ, խախտված փաթեթավորմամբ) :

Պարտադիր պայմանները չխախտված պարենային ապրանքները վերադարձի ենթակա չեն:

Մատակարարված պատվերը ստուգել առաքչի ներկայությամբ և ստորագրել պատվերի ակտը:

 

Դրամային միջոցների վերադարձ

 

Դրամային միջոցների վերադարձը իրականացվում է կանխիկ կամ անկանխիկ բանկային հաշվին՝ վերադարձի ձևակերպումից հետո 0-10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Բանկային քարտերով վճարված պատշաճ որակի ապրանքների, ինչպես նաեւ վճարային համակարգերի համար դրամի վերադարձը իրականացվում է բանկային եւ առաքման ծառայությունների ծախսերի պահումներով:

Անպատշաճ որակի ապրանքի  վերադարձի համար ծախսերի պահում  չի կիրառվում:

 

ՎՃԱՐՎԱԾ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄԸ

 

Պատշաճ որակի ոչ պարենային ապրանքը փոխարինվում է,14 օրվա ընթացքում, բացառությամբ ապրանքների գնման ամսաթիվը, եթե նշված ապրանքը չի օգտագործվել, պահպանված են դրա ապրանքատեսքը, սպառողական հատկանիշները, կապարակնիքները, ապրանքային պիտակները, ինչպես նաեւ սպառողին տրված վճարման փաստը հավաստող փաստաթուղթը կամ այլ հաշվարկային փաստաթուղթ, եւ առկա են ապրանքը հենց այդ վաճառողից ձեռք բերելու մասին ապացույցներ:

 

Վճարված ոչ պարենային ապրանքների վերադարձ

 

Սպառողը կարող է ապրանքը վերադարձնել առանց ապրանքի նորմերի խախտման և վճարման փաստերի ստուգումների առկայության դեպքում `14 օրվա ընթացքում, բացառությամբ ապրանքների գնման ամսաթիվը: Եթե ապրանքը չի համապատասխանում նկարագրությանը, որակին, գույնին, չափին և ձևին: 

Վերադարձը ենթակա է «30 հունվար 2002 թվ.» կառ. որոշում « Սպառողների իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված սահմանափակումների:

(տես ապրանքի ցանկը, առանց ապրանքի նորմերի խախտումների, որոնք ենթակա չեն վերադարձի):

Խնդրում ենք նախօրոք կապվել մեզ հետ `պարզելու եւ պատրաստելու ապրանքի վերադարձի կամ փոխանակման հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը:

 

Այն կխնայի մեր և Ձեր ժամանակը նախապատրաստական աշխատանքների համար:

 

keyboard_arrow_up